BOKNINGSREGLER

 

Vid avbeställning senast fyra veckor
före konferensens första dag utgår ingen ersättning till Leverantören.

Vid avbeställning tre till fyra veckor (22–28 dagar)
före konferensens första dag ska Beställaren ersätta Leverantören med 25 % av värdet på beställningen.

Vid avbeställning två till tre veckor (15–21 dagar)
före konferensens första dag ska Beställaren ersätta Leverantören med 50 % av värdet på beställningen.

Vid avbeställning en till två veckor (8–14 dagar)
före konferensens första dag ska Beställaren ersätta Leverantören med 75 % av värdet på beställningen.

Vid avbeställning med mindre än en vecka (0–7 dagar)
före konferensens första dag ska Beställaren ersätta Leverantören med 100% av värdet på beställningen

Mindre korrigeringar (maximalt 10 %)
rörande antalet konferensdeltagare ska kunna göras fram till dagen före konferensens start med full kostnadsreducering i de fall att antalet konferensdeltagare minskas.